Bestuur.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

 1. Voorzitter/1e secretaris dhr. Jan Vullings 077-4631243
 2. Vice-voorzitter dhr. Gijs van Helden Tel. 06-13604004
 3. 2e Secretaris dhr. Arnold van Dijk Tel. 06-48967573
 4. Penningmeester dhr. Mart Verstraaten Tel. 077-3982606

Commissieleden:

 1. dhr. Hay Lemmen Tel. 077-4641315
 2. dhr. Peter Verdellen Tel. 06-29244529
 3. dhr. Ben Banens Tel. 06-53732520
 4. dhr. H. Wijnhoven Tel. 06-10390461
 5. dhr. T. Alards Tel. 06-43730282

Ereleden:

 1. dhr. Theo Heldens
 2. mevr. Carool van Kuijck-Peeters