Formulieren.


Informatie over de districtsshow 2022.

De districtstentoonstelling 2023 afdeling Limburg wordt gehouden van 15 t/m 17 december 2023 in Doelhuis "De Schutroe" te Horst!!!!!


Vraag en aanbod.

Heeft u als lid van Vogelvereniging "Ons Genoegen" iets voor vraag en aanbod maak het kenbaar op het secretariaat.

Secretaris zal het dan in deze rubriek vermelden. Hij heeft hiervoor nodig artikel c/q vogel naam, uw naam en telefoonnummer.