Formulieren.

Ringen bestellen gaat voortaan digitaal. Via de site https://ringennbvv.nl/ kan men voortaan de ringen bestellen voor alle vogels. De bestelfomulieren zijn dezelfde als in verleden. Hiervoor moet men een account aanmaken en daarna kan men inlogen op de bestelsite. De richtlijn digitaal ringen bestellen is een handleiding in het bestelproces.

Ook als u geen lid bent kunt u bij ons ringen bestellen.
Niet-leden moeten voor een bestelling contact opnemen met ons bondsbureau voor verdere instructie. Tel.: 0164-235007.

Informatie over de districtsshow 2024.

De districtstentoonstelling 2024 afdeling Limburg wordt gehouden van 13 t/m 15 december 2024 in Doelhuis "De Schutroe" te Horst!!!!!


Vraag en aanbod.

Heeft u als lid van Vogelvereniging "Ons Genoegen" iets voor vraag en aanbod maak het kenbaar op het secretariaat.

Secretaris zal het dan in deze rubriek vermelden. Hij heeft hiervoor nodig artikel c/q vogel naam, uw naam en telefoonnummer.