Vraag en aanbod.

Heeft u als lid van Vogelvereniging "Ons Genoegen" iets voor vraag en aanbod maak het kenbaar op het secretariaat.

Secretaris zal het dan in deze rubriek vermelden. Hij heeft hiervoor nodig artikel c/q vogel naam, uw naam en telefoonnummer.