Historie in vogelvlucht.

In de Echo van Horst stond op 13 december 1952 een oproep aan vogelliefhebbers om zich te melden op 14 december 1952 in Café- Restaurant De Oude Lind te Horst voor een vergadering.

Op deze vergadering werd door de 16 aanwezige personen besloten om een vogelvereniging op te richten.

Dhr. Hay Boots werd gekozen tot voorzitter van het tijdelijk bestuur. Verder werd de heer Geurts (penningmeester) en de heren Hoebers, van de Lisdonk en Meijers als bestuursleden aangewezen. Tijdens de vergadering van 22 december 1952 werd de vereniging gedoopt met de naam "Ons Genoegen". Op de vergadering van maart 1953 vond de definitieve bestuurssamenstelling plaats.

In 1953 vond de ook de eerste tentoonstelling plaats. Deze werd gehouden in de kegelbaanruimte van De Oude Lind. Op deze tentoonstelling werden 53 zangvogels tentoongesteld. Verder waren er in diverse volières nog zo'n 200 vooral tropische vogels geplaatst. Deze eerste tentoonstelling werd door zo'n 300 personen bezocht.

In 1967 werd "Ons Genoegen" op de kringtentoonstelling te Sevenum kringkampioen.

1969 was een groot jaar in de historie van de vereniging. Voor de eerste keer werden de Provinciale Kampioenschappen georganiseerd. Deze vonden destijds plaats in het Patronaat. Het leverde de vereniging voor de eerste keer het Limburgs Kampioenschap op.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan werd in 1977 een kringtentoonstelling georganiseerd waar 823 vogels werden ingeschreven. Het leverde de vereniging de verenigingsbeker (kringkampioen) op.

Het leden aantal groeide gestaag. In 1985 telde de vereniging 115 leden en was daarmee een van de grootste vereniging van het district Limburg.

In 1991 werd door "Ons Genoegen" voor de tweede keer in het bestaan van de vereniging te Munstergeleen het Limburgs Kampioenschap binnen gesleept.

Ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan in 1992 zou de vereniging voor de tweede keer de Districtstentoonstelling organiseren. Door toedoen van de vogelpest ging deze tentoonstelling jammer genoeg niet door.

In 1995 werd voor de tweede maal het District Kampioenschap van Limburg georganiseerd. Dit was ter compensatie van de geannuleerde tentoonstelling van 1992. Deze provinciale kampioenschappen leverde de vereniging voor de derde keer het Limburgs Kampioenschap op. Ze werden gehouden in de handboogruimte van Handboogsportvereniging " De Schutroe" te Horst. Op deze tentoonstelling streden 2300 vogels om de prijzen. Toen de vereniging in 1998 voor de derde maal de Districtswedstrijd organiseerde liep het aantal vogels terug naar 1900.

In april 1999 werden de eerste oriënterende gesprekken gevoerd met vogelvereniging "De Volière" uit Sevenum om een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo werd in 2000 de eerste gezamenlijke onderlinge wedstrijd georganiseerd in Doelhuis "De Schutroe" . Hierna zou dit jaarlijks wisselen tussen Horst en Sevenum.

In 2002 bestond de vereniging 50 jaar en ter ere van dit jubileum mocht men voor de vierde maal de Limburgse Kampioenschappen organiseren. "Ons Genoegen" eindigde hier als tweede achter Nieuwstad.

In 2003 was echter wel raak. Op de districtstentoonstelling te Stramproy ging de vereniging voor de vierde maal in haar bestaan met de titel Limburgs Kampioen aan de haal.

Omdat er problemen ontstaan met het vinden van o.a. een geschikte en betaalbare locatie is de districtstentoonstelling vanaf 2004 voortaan in Roosteren, meer centraal gelegen. Hierdoor is Nieuwstad vaker districtskampioen, voor hen is het bijna een thuiswedstrijd.

In 2004 komt P. Renders met een wereldprimeur op de tentoonstelling te Meijel. Hij presenteert hier de London Fancy, een postuurkanarie die sinds 1911 niet meer op tentoonstellingen te zien is geweest en dus uitgestorven. Hij heeft hier meer dan 5 jaar aan gewerkt om deze vogel in zijn oorspronkelijke vorm terug te kweken.

Omdat ons clublokaal in andere handen overgaat verlaten wij zaal van Heijster na 56 jaar in de zomer van 2008. We verkassen naar De Leste Geulde ook in Horst tot de zomer van 2013 waarna we onze intrek nemen bij Handboogsportvereniging "De Schutroe" tot heden. In 2013 komt er een einde aan het kringverband.

Op onze eerste internationale tentoonstelling zijn in 2014 764 vogels ingeschreven. Op zondag 16 november komt de vogelgriep om de hoek kijken. Normaal is het inbrengen op dinsdagavond maar doordat het vervoersverbod op woensdag niet meer van kracht is schuiven we de keurdag ( normaal woensdag ) een dag op met alle organisatorische problemen van dien. Alles gaat goed tot na de keuring op donderdag. Als er dan opnieuw vogelpest uitbreekt komt er weer een transport en bezoek verbod. We hebben nu een tentoonstelling zonder publiek, maken een provisorische catalogus en op zondag om 14.00 uur ( einde bezoek en transport verbod ) gaan de vogels weer huiswaarts. Door de vogelgriep komt dat jaar ook de districtstentoonstelling te vervallen.

In 2015 werd de C.O.M. Wereldtentoonstelling in Rosmalen georganiseerd door de A.N.B.v.V. Diverse leden van onze vereniging schrijven hier in. W. Slots werd wereldkampioen met een Agapornide en J. Vullings behaald zilver met een Zwartkopgroenling. Later dat jaar bezoekt P. Renders met zijn London Fancy's een grote show in het Engelse Stafford. Hij wint hier alles wat er te winnen valt.

In 2016 breekt in het tentoonstellingsseizoen wederom vogelgriep uit waardoor we dat jaar weer geen tentoonstelling hebben.

De N.B.v.V. organiseert in 2019 de Wereldtentoonstelling in de Veemarkthallen te Zwolle. Ook hier schrijven diverse leden vogels in en met succes. Dhr. D. Verbeek wordt wereldkampioen met een Japanse Meeuw grijsvleugel en J. Vullings wereldkampioen met een Vale Woestijnvink.

In de afgelopen periode van bijna 70 jaar hebben leden van onze vereniging met veel succes aan wedstrijden deelgenomen. Bovengenoemd zijn de meest in het oog springende successen.

Het is zondag 5 december 2022 als Piet Renders op de Gouden Ring Show te Roeselare de definitieve wereldwijde erkenning krijgt van de C.O.M. voor de kweek van de London Fancy. Dit is de kroon op zijn werk waaraan hij 24 jaar heeft gewerkt.

Als u hier klikt krijgt u een in Dagblad De Limburger verschenen artikel hierover.

In januari 2023 neemt Piet Renders met zijn London Fancy's deel aan de COM-Wereldshow te Napels Italië. Hier wint hij goud en zilver met zijn mooie vogels en is dus WERELKAMPIOEN!!!!!

Het is in de loop van 2022 als "Ons Genoegen" gevraagd wordt om de districtstentoonstelling te organiseren nadat de stichting S.D.L. op houd te bestaan. De vereniging antwoord hier positief op en gaat volop aan de slag maar een week voor het einde van de inschrijftermijn gooit vogelgriep in de regio roet in het eten en kan de tentoonstelling geen doorgang vinden.

In 2023 weer een nieuwe kans en ditmaal gaat de tentoonstelling wel door. Er worden door 98 inzenders 1235 vogels ingeschreven wat na een periode van 4 jaar geen tentoonstelling zeer positief is. Het is een mooie wedstrijd die door de inzenders als zeer positief ervaren wordt.