logo Ons Genoegen

Vogelvereniging

"Ons Genoegen" Horst

NbvV

Ringen bestellen voor het kweekseizoen 2021. De kleur is violet.

De bondsringen worden uitsluiten geleverd door de NBvV. Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2021 geldt dus: NB 021), het kweeknummer en een volgnummer.

De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen. Voor de afdeling Horst is dit de heer Ger van de Lisdonk, telefoon 077-3986988. Rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld.

Bestelronde:appelvink

1 : van 1-4-2020 tot 15-5-2020. Uitlevering ringen na 1-10-2020.
2 : van 16-5-2020 tot 30-9-2020. Uitlevering ringen na 15-12-2020.
3 : van 1-10-2021 tot 31-1-2021. Uitlevering ringen na 1-4-2021.
4 : van 1-2-2021 tot 31-3-2021. Uitlevering ringen na 15-5-2021.

Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij de bond bestellen.

Mededeling N.B.v.V.: Ringen van derde 8-1-2016.

Er zijn diverse leveranciers/producenten die vogelringen aanbieden. Ook in aluminium uitvoering en in de voorgeschreven COM-kleuren.

De N.B.v.V. wijst er met klem op dat deze ringen geen enkele officiƫle status hebben en alleen bruikbaar zijn voor uw eigen administratie. Ze zijn niet dus niet toegestaan voor tentoonstellingen e.d. Bij gebruik t.b.v. vogels van beschermde (inheemse) soorten kunt u zelfs lelijk in de problemen komen. Deze ringen mogen namelijk alleen door erkende organisaties (waaronder de NBvV) geleverd worden!

Algemene informatie over het kweeknummer.

Kweeknummers worden uitsluitend door het bondsbureau toegekend en geregistreerd.

Een ringenbestelformulier kan men ook verkrijgen via tabblad LINKS en dan op N.B.v.V. klikken of de afzonderlijke bestelformulieren.

De eerste regel van het adresetiket, dat ingevoegd is in het gesealde maandblad, vermeldt uw kweeknummer.

De afdelingssecretaris of de ringencommissaris beschikt niet over reserve ringen.

Een vogel vergeten te ringen, die wel geringd moet worden b.v. Europese cultuurvogels. In de praktijk komt het voor dat u vergeet een vogel ter ringen, die wel geringd moet worden, of dat de vogel de ring verliest. U bent dan formeel in overtreding. Het probleem is evenwel op te lossen. Ga naar de plaatselijke politie en laat een proces-verbaal opmaken; ze komen dan bij u kijken of alles er bonafide uitziet. Dat proces-verbaal stuurt u met het formulier dat je hieronder kunt downloaden naar de dienst Regelingen van LNV. U ontvangt dan tegen betaling voor 5 jaar een ontheffing voor deze vogel. U moet de correspondentie richten tot: Dienst regelingen/CITES, Postbus 19530 2500 CM DEN HAAG.

Voor deelname formulieren tentoonstelling 2019 zie tabblad LINKS.