logo Ons Genoegen

Vogelvereniging

"Ons Genoegen" Horst

NbvV

Historie in vogelvlucht.

Na aanleiding van een oproep in de Echo van Horst van 13 december 1952 werd er een vergadering belegd in de Oude Lind op 14 december 1952.

In deze vergadering werd door de 16 aanwezige personen besloten om een vogelvereniging op te richten. De heer
Hay Boots werd gekozen tot voorzitter van het tijdelijk bestuur. Verder werden de heren Hoebers, Geurts (penningmeester), van de Lisdonk en Meijers (secretaris) als bestuursleden aangewezen. In de vergadering van 22 december van dat jaar werd de vereniging gedoopt met de naam "Ons Genoegen". In de vergadering van maart 1953 vond de definitieve bestuursamenstelling plaats.

In 1953 vond de eerste tentoonstelling plaats. Deze werd gehouden in de kegelbaanruimte van de Oude Lind. Op deze wedstrijd werden 53 zangvogels tentoongesteld. Verder werden in diverse volières ongeveer 200 vogels geplaatst, vooral tropische vogels. De tentoonstelling werd door 300 toeschouwers bezocht. In 1967 op de kringtentoonstelling te Sevenum werd "Ons Genoegen" verenigingskampioen.

1969 was een groot jaar in de historie van de vereniging; er werden voor de eerste keer de Provinciale kampioenschappen georganiseerd in het Patronaat. Deze leverde onze vereniging de eerste Limburgse titel op.

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de vogelvereniging werd in 1977 een kringtentoonstelling gehouden waar 823 vogels tentoon werden gesteld. Deze kringwedstrijd leverde "Ons Genoegen"de verenigingsbeker op.

Het leden aantal groeide gestaag. Het jaar 1985 was het jaar dat onze vereniging met 115 leden aangesloten was bij het District Limburg. En was ze tevens een van de grootste verenigingen van Limburg.

In 1991 werd voor de tweede keer in het bestaan de verenigingsbeker van Limburg in Munstergeleen binnengesleept.

kanariewild

In navolging van 1969 werden in 1995 voor de tweede maal de District Kampioenschappen georganiseerd in Horst. Deze was ter compensatie van de in 1992 Districtstentoonstelling die door toedoen van de vogelpest niet kon doorgaan. De kampioenschappen vonden plaats in de handboogruimte van handboogvereniging "De Schutroe". Deze provinciale kampioenschappen in 1995 leverde de vereniging de derde Limburgse titel op. Op deze tentoonstelling streden 2300 vogels om de prijzen. Het aantal vogels liep in 1998 terug naar 2100 toen de vereniging voor de derde maal in haar bestaan de provinciale kampioenschappen organiseerde. In april 1999 vonden de eerste oriënterende gesprekken plaats met vogelvereniging de Volière uit Sevenum om een samenwerkingsverband aan te gaan. Zo werd in november 2000 de eerste gezamenlijke tentoonstelling georganiseerd. Deze vond plaats in het doelhuis van handboogschietvereniging "De Schutroe" te Horst. In 2002 bestond de vereniging 50 jaar en ter ere van dat jubileum organiseerde de vereniging vaoor de vierde maal de Limburgse kampioenschappen. "Ons Genoegen" eindigde als tweede achter de vereniging Nieuwstadt.

In 2003 was het echter wel raak. Op de Districtswedstrijden te Stamproy ging de vereniging voor de vierde maal in haar bestaan met de titel aan de haal.

De daarop volgende jaren werden er door de leden volop successen geboekt, zowel regionaal als nationaal.