logo Ons Genoegen

Vogelvereniging

"Ons Genoegen" Horst

NbvV

Vogelvereniging "Ons Genoegen" HORST.

Aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (NBvV)
Statutair gevestigd: Meterikseweg 7, 5961 CT HORST.

Momenteel telt onze vereniging 70 leden waarvan 6 dames en een aantal jongeren waarvan 1 jeugdlid. Dit houdt in dat Vogelvereniging "Ons Genoegen" Horst uitgegroeid is tot een van de grootste vogelverenigingen van Limburg,
binnen de organisatie van de NBvV. Door leden van onze vereniging worden diverse soorten vogels gekweekt.
Dit zijn o.a. kleur- postuur- en vormkanaries, tropische vogels, Europese cultuurvogels en diverse soorten kromsnavels.
Als lid van onze vereniging ontvangt u maandelijks het clubblad van NBvV "Onze Vogels".

Doel:

1. De kennis van het houden, verzorgen en kweken van de vogels te vergroten.
2. De vogels zowel in de voliéres als in de natuur te beschermen. 
    Alle Europese cultuurvogels dienen voorzien te zijn van een voorgeschreven, gekenmerkte vaste voetring. 
    Deze ringen zijn indien men lid is of wordt, te verkrijgen via onze vereniging.
3. De belangen van de leden te behartigen binnen de vereniging.
4. De vogelliefhebberij te promoten in de ruimste zin van het woord.

Activiteiten:

1.Het houden van een aantal vergaderingen c.q. het houden van bijeenkomsten. 
   Deze worden gehouden in Doelhuis De Schutroe, Wittebrugweg 1, 5961 NJ HORST, telefoonnummer:  077-3986338.
2. Hulp en steun te verlenen aan de leden.
3. Beginnende leden te helpen bij aankoop van vogels, inrichten van kooi en/of voliere indien men dit wenst.
4. Het organiseren van lezingen en diavoorstellingen.
5. Het jaarlijks organiseren van een prima verzorgde tentoonstelling.

Interesse c.q. informatie:

Voorzitter: G. van Helden 077-3986686   Commissieleden: H.P.A. Lemmen 077-4641315
Penningmeester: J. Renkens 077-3984217     P.W. Verdellen 0478-584474
Secretaris J. Vullings 077-4631243     B. Banens 06-53732520
Ringencommisaris G. van de Lisdonk 077-3986988        
       
Ereleden:

Th. Heldens
C. van Kuijk - Peeters

E-mailen kunt u naar: onsgenoegen.horst@home.nl

De contributie bedraagt in 2020 voor senioren 42,00 en voor jeugdleden 21,00.