Informatie.


Vogelvereniging "Ons Genoegen " Horst is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). en statutair gevestigd: Meterikseweg 7 5961 CT te Horst.

Momenteel telt onze vereniging 74 leden waarvan 6 dames en nog een aantal jongere waarvan 1 jeugdlid. Dit houd in dat onze vereniging tot de grootste van Limburg behoort, binnen de organisatie van de N.B.v.V.. Door leden van onze vereniging worden diverse soorten vogels gekweekt waaronder kleur-postuur-en vormkanaries, tropische vogels, hybriden, Europese cultuurvogels en diverse soorten kromsnavels.

Doel:
  1. De kennis van het houden, verzorgen en kweken van vogels te vergroten.
  2. De vogels zowel in de volières als in de natuur te beschermen.
  3. Alle beschermde en Europese cultuurvogels dienen een vaste voorgeschreven en gekenmerkte voetring te dragen. Deze ringen zijn indien men lid is of wordt te verkrijgen via onze verenging of via de N.B.v.V.. Bij controle door de daarvoor bevoegde instanties kunnen betreffende vogels die niet voorzien zijn van de vaste voorgeschreven voetring in beslag worden genomen en kan proces verbaal volgen.
  4. De belangen van de leden te behartigen binnen de vereniging.
  5. De vogelliefhebberij promoten in de ruimste zin van het woord.


Activiteiten:

  1. Het houden van een aantal vergaderingen c.q. bijeenkomsten. Deze worden gehouden in Doelhuis "De Schutroe" Wittebrugweg1 5961 NJ te Horst. Telefoon: 077-3986338.
  2. Hulp en steun verlenen aan de leden indien men dit wenst.
  3. Beginnende leden helpen bij aankoop van vogels, inrichten van kooi en/of volière indien men dit wenst.
  4. Het organiseren van lezingen en diavoorstellingen.
  5. Het jaarlijks organiseren van een prima verzorgde tentoonstelling.


De contributie bedraagt in 2021 voor senioren € 42,00 en voor jeugdleden € 21,00.

Ringen bestelrondes:

1 : van 1-4-2021 tot 15-5-2021. Uitlevering ringen na 1-10-2021.
2 : van 16-5-2021 tot 30-9-2021. Uitlevering ringen na 15-12-2021.
3 : van 1-10-2022 tot 31-1-2022. Uitlevering ringen na 1-4-2022.
4 : van 1-2-2022 tot 31-3-2022. Uitlevering ringen na 15-5-2022.