Informatie.


Vogelvereniging "Ons Genoegen " Horst is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers (N.B.v.V.). en statutair gevestigd: Meterikseweg 7 5961 CT te Horst.

Momenteel telt onze vereniging 57 leden waarvan 4 dames en nog een aantal jongere. Dit houd in dat onze vereniging tot de grootste van Limburg behoort, binnen de organisatie van de N.B.v.V.. Door leden van onze vereniging worden diverse soorten vogels gekweekt waaronder kleur-postuur-en vormkanaries, tropische vogels, hybriden, Europese cultuurvogels en diverse soorten kromsnavels.

Doel:
  1. De kennis van het houden, verzorgen en kweken van vogels te vergroten.
  2. De vogels zowel in de volières als in de natuur te beschermen.
  3. Alle beschermde en Europese cultuurvogels dienen een vaste voorgeschreven en gekenmerkte voetring te dragen. Deze ringen zijn indien men lid is of wordt te verkrijgen via onze verenging of via de N.B.v.V.. Bij controle door de daarvoor bevoegde instanties kunnen betreffende vogels die niet voorzien zijn van de vaste voorgeschreven voetring in beslag worden genomen en kan proces verbaal volgen.
  4. De belangen van de leden te behartigen binnen de vereniging.
  5. De vogelliefhebberij promoten in de ruimste zin van het woord.


Activiteiten:

  1. Het houden van een aantal vergaderingen c.q. bijeenkomsten. Deze worden gehouden in Doelhuis "De Schutroe" Wittebrugweg1 5961 NJ te Horst. Telefoon: 077-3986338.
  2. Hulp en steun verlenen aan de leden indien men dit wenst.
  3. Beginnende leden helpen bij aankoop van vogels, inrichten van kooi en/of volière indien men dit wenst.
  4. Het organiseren van lezingen en diavoorstellingen.
  5. Het jaarlijks organiseren van een prima verzorgde tentoonstelling.


De contributie bedraagt in 2024 voor senioren € 42,00, voor jeugdleden € 21,00 en voor gastleden € 21,00.

De ringen bestelrondes zijn per 1-4-2022 komen te vervallen.

U kunt vanaf nu alleen nog digitaal ringen bestellen. Met uw kweeknummer, wachtwoord en een geldig e-mailadres kunt u nu het hele jaar door ringen bestellen. Na betaling duurt het een aantal weken als de ringen worden geleverd, dit is afhankeijk van hoe druk het is. Per bestelling wordt € 6,50 administratie en verzendkosten in rekening gebracht. Voor gezamenlijke bestellingen van ringen voor beschermde en "gewone" vogels behoeven deze maar 1 keer betaald te worden. De ringen worden met Track &Trace geleverd.
Prijzen van de ringen:Minimum aantalLeden en
Verspreide leden
Niet-leden
Prijs per stuk
Volledig gekleurde aluminium ringen10 stuks€ 0,30€ 1,30
Volledig gekleurde ringen voor Europese Cultuurvogels en overige beschermde soorten10 stuks€ 0,40€ 1,40
Aluminium ringen (blank aluminium in grote maten)10 stuks€ 1,00€ 2,00
Roestvrij stalen ringen5 stuks€ 2,00€ 3,00
Spoedbestelling: basisprijs ring plus € 1,- per ring extra.